KATARÍNA SERDYUK

Partner, advokát

ks@officium.law
+380 67 795 90 67

Hlavné odborné zameranie:
Rodinné právo, súdna prax

Rodinné právo, súdna prax
KATARÍNA SERDYUK je advokátkou, členkou Asociácie právnikov Ukrajiny. Hlavným odborným zameraním je medzinárodné rodinné a dedičské právo. Má praktické skúsenosti vo vyriešení sporných otázok týkajúcich sa štruktúrovania majetku manželov (najmä v cudzích štátoch), v oblasti nadobudnutia dedičstva v zahraničí atď.
Katarína Serdyuk zastupuje klientov v občianskych, hospodárskych a administratívnych sporoch.

Vzdelanie:
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadima Getmana, Právnická fakulta, 2006
Kyjevská národná univerzita Tarasa Shevchenko, Právnická fakulta, 2008

Jazyky: ukrajinský, ruský, nemecký