Міжнародне податкове планування

Оптимізація системи оподаткування – один з найважливіших інструментів управління бізнесом, здатний показати максимальний результат в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Легальному зменшенню податкового навантаження сприяє застосування міжнародного податкового планування. Фахівці мають величезний досвід розробки корпоративних структур за участю європейських компаній і відповідно ─ використанням переваг податкових режимів європейських держав, перш за все ─ Словацької Республіки. Наші послуги включають консультування щодо:

  • вибору оптимальної системи оподаткування при відкритті бізнесу або щодо її зміни в процесі діяльності;
  • супровід реструктуризації бізнесу, включаючи реєстрацію компаній в ЄС;
  • допомога в побудові системи бухгалтерського та податкового обліку, що відповідає вимогам законодавства і нівелює податкові ризики;
  • контроль своєчасної підготовки і подання податкових декларацій, а також отримання приписів податкових органів щодо конкретних угод/податкового статусу компанії клієнта, інших спірних питань (tax ruling).