Mediacja

Mediacja – jest alternatywną formą rozstrzygania sporu z udziałem trzeciej neutralnej, niezainteresowanej powstałym sporem strony mediatora, która zapewnia produktywny dialog w ramach procedury mediacyjnej, niż pomaga stronom samodzielnie znaleźć korzystne i wzajemnie korzystne dla stron rozwiązanie sporu.

Specjalizujemy się w prowadzeniu mediacji w następujących obszarach:

  • spory transgraniczne,
  • spory w zakresie handlu międzynarodowego,
  • spory korporacyjne, 
  • spory w zakresie inwestycji, budownictwa i nieruchomości,
  • spory rodzinne,
  • spory w zakresie pracy,
  • spory promyślowe,
  • kontrowersje, dotyczące medycyny i farmacji.

Mediatorzy Officium są profesjonalnymi specjalistami certyfikowanymi przez właściwe organy zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi standardami.

Nasi klienci zawsze mieli okazję, aby upewnić się, że mediacja jest naprawdę wyjątkową procedurą rozstrzygania sporów, która ma na celu przyszłość, a nie przeszłość; procedura pokazująca, że w wyniku rozstrzygnięcia sporu nie powinno być przegranych ani pokonanych; procedura mająca na celu przywrócenie i pogłębienie dialogu na temat możliwości współpracy stron w przyszłości.

Mediacja jest narzędziem wzmacniającym możliwości, jakie zapewniają systemy prawne na całym świecie.