Prawo medyczne, farmaceutyczne i zagadnienie etyki biologicznej

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu projektów w zakresie produkcji, rejestracji i obrotu lekami, sprzętem medycznym, postępowaniu w sprawie nieuczciwej konkurencji, w tym naruszeń prawa reklamowego, posiadając wyjątkowe doświadczenie w zakresie zamówień publicznych leków, sprzętu medycznego i wyrobów medycznych, nasza firma zapewnia wsparcie prawne w procesie tworzenia i rozwoju biznesu medycznego, a także w zakresie ochrony praw klinik i lekarzy.

Usługi praktyki obejmują:

  • doradztwo w zakresie rejestracji zakładów opieki zdrowotnej; budowy i przebudowy;
  • nieruchomości; restrukturyzacji i reorganizacji działalności gospodarczej; zakupu i importu sprzętu;
  • prowadzenie dokumentacji i uzyskania zezwoleń na źródła promieniowania jonizującego;
  • opracowywanie dokumentów lokalnych;
  • przygotowywanie umów o świadczenie usług medycznych oraz formularzy świadomej dobrowolnej zgody i innych dokumentów;
  • rozwiązywanie konfliktów, związanych z błędami lekarskimi;
  • reprezentacja przed sądem;
  • licencjonowanie i akredytacja;
  • rejestracja leków, wyrobów medycznych, suplementów medycznych: sprzętu medycznego.

Officium również prowadzi wsparcie projektów badawczych i innowacyjnych, projektów dziedzinie biotechnologii.