Słowacja, Polska, Ukraina dla biznesu i życia

Słowacja i Polska

Właściciele firm różnych poziomów: przedsiębiorcę prywatne, firmy międzynarodowe od wielu lat wybierają Słowację lub Polskę jako kraj dla struktury korporacyjnej, operacji eksportowo-importowych z Unią Europejską, rozmieszczenia zespołów IT, dywersyfikacji zdolności produkcyjnych, rozmieszczenia jednostek badawczo-rozwojowych, co wynika zarówno z porównawczej łatwości pokonywania barier taryfowych, jak i atrakcyjności środowiska inwestycyjnego.

Kancelaria Officium, z biurami na Słowacji i w Polsce, oferuje naszym klientom kompleksową obsługę prawną przy rejestracji firm i prowadzeniu działalności gospodarczej, przy uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt dla przedsiębiorców, członków ich rodziny i pracowników firm.

To obejmuje:

 • Rejestrację spółek, wprowadzanie zmian i uzupełnień do dokumentów rejestracyjnych
 • Pomoc prawną przy otwarciu konta bankowego dla firm
 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, obywatelstwo
 • Uzyskiwanie zezwoleń i licencji;
 • Rejestracje VAT;
 • Organizację certyfikacji produktów
 • Pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych
 • Obsługę operacji eksportowo-importowych
 • Obsługę inwestycji w nieruchomości
 • Tłumaczenie przysięgłe
 • Nostryfikację dokumentów
 • Reprezentowanie interesów w organach państwowych, przed sądem
 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 • Za pośrednictwem specjalistów oferujemy obsługę podatkową, księgową, audytorską, celną.

W udzieleniu usług uczestniczą wysoko wykwalifikowani audytorzy, księgowi, doradcy podatkowi i brokerzy celni.

Ukraina

Ukraina tradycyjnie przyciąga biznes wykwalifikowanymi i dobrze zmotywowanymi pracownikami, doskonałymi warunkami do prowadzenia działalności rolniczej, korzystnym położeniem geograficznym. 

Kancelaria adwokacka Officium z biurem na Ukrainie towarzyszy inwestorom zagranicznym przy realizacji ich projektów biznesowych. 

Wśród naszych usług są najbardziej poszukiwane:

 • Due Dilligance i kompleksowa ocena projektów inwestycyjnych
 • Rejestracja firm i rozwój optymalnej struktury korporacyjnej
 • Otwieranie rachunków inwestycyjnych
 • Wsparcie w procesie negocjacji i przygotowanie dokumentacji
 • Reprezentacja w organach administracji publicznej
 • Reprezentowanie klientów przed sądami, międzynarodowym arbitrażem handlowym, arbitrażem inwestycyjnym, Międzynarodowym Centrum rozstrzygania sporów inwestycyjnych (ICSID)
 • Planowanie podatkowe
 • Planowanie wypłaty dywidendy i zwrotu kapitału za granicę
 • Uzyskiwanie zezwoleń na pracę i pobyt.