Slovensko, Poľsko, Ukrajina pre biznis a život

Slovensko a Poľsko

Majitelia firiem všetkých úrovní, od súkromných podnikateľov až do veľkých korporácií, si už mnoho rokov vyberajú Slovensko alebo Poľsko ako základnú krajinu pre štruktúrovanie spoločností, operácie exportu a importu s Európskou úniou, umiestnenie IT tímov, diverzifikáciu výrobných zariadení, umiestnenie výskumných jednotiek, čo je spôsobené jednak relatívnou jednoduchosťou prekonávania necolných prekážok a aj atraktivitou investičného prostredia.

Advokátska kancelária Officium s pobočkami na Slovensku a v Poľsku ponúka našim klientom komplexnú podporu pri registrácii spoločností a podnikaní, ako aj pri získavaní povolenia na pobyt pre podnikateľov, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov spoločnosti, ktorá zahŕňa:

 • Registrácia spoločností, zmeny a doplnenia registračných dokumentov
 • Otvorenie bankových účtov
 • Získanie povolenia na pobyt, občianstva
 • Daňová, účtovná, audítorská, colná podpora
 • Získanie povolení a licencií
 • Registrácia platcov DPH
 • Organizácia certifikácie produktu
 • Pomoc pri hľadaní obchodných partnerov
 • Podpora operácií export-import
 • Sprievodná investícia do nehnuteľností
 • Súdny preklad
 • Nostrifikácia vzdelávacích dokumentov
 • Zastupovanie záujmov v štátnych orgánoch, mimosúdne a súdne riešenie sporov.

Advokátska kancelária Officium vo svojom tíme ma vysoko kvalifikovaných audítorov, účtovníkov, daňových poradcov a colných maklérov.

Ukrajina

Ukrajina tradične priťahuje podnikanie s kvalifikovanými a dobre motivovanými zamestnancami, významným surovinovým potenciálom, vynikajúcimi prírodnými podmienkami na vedenie poľnohospodárskeho podniku, priaznivou geografickou polohou a veľkým počtom relatívne solventných spotrebiteľov.

Advokátska kancelária Officium s kanceláriou na Ukrajine sprevádza zahraničných investorov pri realizácii ich podnikateľských projektov.

Medzi našimi službami sú najžiadanejšie:

 • Due Diligence a komplexné hodnotenie investičných projektov;
 • Registrácia spoločností a rozvoj optimálnej podnikovej štruktúry;
 • Otvorenie investičných účtov;
 • Podpora v procese vyjednávania a príprave zmluvnej dokumentácie;
 • Zastúpenie v štátnych orgánoch;
 • Zastupovanie klientov na súdoch, medzinárodnej obchodnej arbitráži, investičnej arbitráži vrátane Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID);
 • Daňové plánovanie;
 • Plánovanie výplaty dividend a návratu kapitálu do zahraničia;
 • Získanie pracovného povolenia a povolenia na pobyt.