Obchodné právo a М&А (fúzie a akvizície)

Bez ohľadu na to, či začínate podnikať a chcete zaregistrovať svoju spoločnosť alebo rozvíjate svoje existujúce podnikanie a chcete zmeniť firemnú štruktúru, využívať výhody iných jurisdikcií alebo uvažujete o kúpe alebo prevzatí existujúceho podniku, zvažujete nad М&А, chcete chrániť predtým nadobudnuté aktívy a plánovať ich dedičstvo, špecialisti našej kancelárii v oblasti korporátneho práva vám vždy pomôžu dosiahnuť vaše ciele najoptimálnejším spôsobom.

V rámci tejto praxe poskytujeme nasledujúce služby:

  • due diligence;
  • registrácia spoločností;
  • komplexné služby na podporu relokácie podnikania;
  • právna podpora v procese nákupu a predaja práv právnických osôb a obchodného majetku;
  • právna podpora pri vytváraní partnerstiev a strategických aliancií;
  • poradenstvo v otázkach reštrukturalizácie spoločnosti;
  • právna pomoc pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami protimonopolných právnych predpisov a právnych predpisov o obchodovaní s využitím dôverných informácií;
  • ICO a IPO;
  • likvidácia spoločnosti.