Duševné vlastníctvo (IP)

Naša spoločnosť poskytuje klientom v tomto odvetví nasledujúce služby:

 1. Registrácia predmetov práv duševného vlastníctva: ochranných známok a autorských práv.

Spôsoby registrácie ochranných známok:

 • národná registrácia – regulovaná legislatívou konkrétnej krajiny;
 • regionálne registrácie – sú platné na území viacerých krajín súčasne, napríklad: Európska únia (ochranná známka Európskej únie); Benelux (ochranná známka Beneluxu); Africká regionálna asociácia duševného vlastníctva (ochranná známka ARIPO); Africká organizácia duševného vlastníctva (ochranná známka OAPI);
 • medzinárodná registrácia – madridský postup. Implementované kontaktovaním Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).
 1. Patentovanie vynálezov, úžitkových vzorov, priemyselných vzorov.
 1. Ochrana práv duševného vlastníctva v prípravnom konaní, súdnom poriadku, vo vládnych a orgánov činných v trestnom konaní.
 1. Poskytovanie poradenstva v oblasti práv duševného vlastníctva, vývoj stratégií, navrhovanie dohôd o vytváraní a ochrane predmetov práv duševného vlastníctva.
 1. Ochrana práv k doménovým menám:
 • podpora transakcií nákupu a predaja doménových mien;
 • pomoc pri registrácii doménových mien;
 • spory o doménu.