Partneri

KONSTANTIN BUIALO
Senior Partner

Advokát /
Medzinárodný advokát Slovenskej republiky & Poľskej republiky/
Mediátor v Nemecku (Horné Bavorsko) /

Obchodné právo a М&А /
Daňové právo a medzinárodné daňové plánovanie /
Právo nehnuteľností a stavebníctva /
Práva duševného vlastníctva (IP)
Ochrana osobných údajov GDPR /
IT právo /
Mediácia

JUDr. LIUDMILA SURMA
Senior Partnerin

Advokátka /
Medzinárodná advokátka Slovenskej republiky & Poľskej republiky/

Medzinárodná mediátorka v Nemecku (Horné Bavorsko), Poľsku, Bielorusku, na Ukrajine/

Obchodné právo/
Migračné právo/
Medzinárodné právo a právo EÚ/
Mediácia