KONSTANTIN BUIALO

Senior Partner
Advokát
Medzinárodný advokát Slovenskej republiky a Poľskej republiky
Mediátor v Nemecku (Horné Bavorsko)

Obchodné právo a М&А
Daňové právo a medzinárodné daňové plánovanie
Právo nehnuteľností a stavebníctva
IT právo
Práva duševného vlastníctva (IP)
Ochrana osobných údajov GDPR

K@officium.law

JUDr. LIUDMILA SURMA

Senior Partner
Advokátka
Medzinárodná advokátka Slovenskej republiky a Poľskej republiky
Medzinárodná mediátorka v Nemecku (Horné Bavorsko), Poľsku, Bielorusku, na Ukrajine

Obchodné právo
Migračné právo
Medzinárodné právo a právo EÚ
Mediácia

L@officium.law