Konstantin Buialo

/ Senior Partner / Advokát /

Konstantin Buialo
Senior Partner
Advokát
Medzinárodný advokát Slovenskej republiky a Poľskej republiky
Mediátor v Nemecku (Horné Bavorsko)

Konstantin Buialo je právnik s kreatívnym prístupom k akémukoľvek procesu, ktorý je schopný pomôcť pri formovaní právnych nástrojov a budovaní obchodnej logiky pre projekty akejkoľvek zložitosti, v prípade potreby obhájiť pozíciu podnikateľa pred orgánmi verejnej moci, pred súdmi a v medzinárodnom arbitráži.

Aktívne pôsobí ako mediátor v oblasti obchodných, cezhraničných a transkultúrnych sporov.

Má bohaté pracovne skúsenosti vo verejných orgánoch a na ministerstvách, aktívne sa podieľal na tvorbe právnych predpisov.

Od roku 2012 sa Konstantin, spoliehajúc na rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia investičných projektov, krízového riadenia, riadenia inovácií a hlbokého porozumenia obchodných procesov, zameriava sa na poskytovanie právnej a poradenskej pomoci v širokej škále otázok medzinárodného súkromného a verejného práva so špecializáciou na obchodné právo, investičné projekty, medzinárodné daňové plánovanie, zastupovanie klientov pred orgánmi verejnej moci, pred súdmi a v arbitráži.

Vzdelanie:
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadima Getmana, Fakulta plánovania a ekonomiky (Kyjev, Ukrajina), magister ekonómie, 1999.
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadima Getmana, Právnická fakulta (Kyjev, Ukrajina), magister práva, 2011.
Národná farmaceutická univerzita (Charkov, Ukrajina), magister, 2011.
Štátna univerzita Komenského, Právnická fakulta (Bratislava, Slovensko), magister práva, 2017.

Jazyky: ukrajinčina, ruština, slovenčina, nemčina, poľština, angličtina.

K@officium.law