Mediacia

Mediacia je alternativna forma riesenia sporov za ucasti tretieho neutralneho, nestranneho, nezaujateho o vzniknuty spor – mediatora, ktory v ramci postupu mediacie zabezpecuje produktivny dialog, ktory pomaha stranam najst vyhodne a vzajomne pre strany riesenie sporu.

My specializujeme sa na mediacii v nasledujucich oblastiach:

  • cezhranicne spory;
  • spory v medzinarodnom obchode;
  • obchodne a korporatne spory;
  • spory v oblasti investicii, stavby a nehnutelnosti;
  • rodinne spory;
  • pracovne vztahy;
  • spory v oblasti mediciny a farmacie.

Mediatori advokatskej kancelarii su vysoko profesionalni specialisti certifikovani prislusnymi organmi v sulade s medzinarodnymi a narodnymi normami.

Nasi klienti mali nie jeden krat sa presvedcit, ze mediacia je skutocne jedinecny postup riesenia sporov zamerany na buducnost, nie na minulost; postup zamerany na obnovenie a prehlbenie dialogu o moznostiach spoluprace medzi stranami v buducnosti.

Mediacia je nastroj na posilnenie postavenia pravnych systemov na celom svete.