Ochrana osobných údajov – GDPR

Od 25. mája 2018 platí všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len – GDPR) schválené Parlamentom Európskej Únie.

Dôležitosť ochrany osobných údajov by sa nemala podceňovať ani z hľadiska správneho zaobchádzania so zákazníkmi, partnermi a zamestnancami, ani s ohľadom na vysoké sankcie za nedodržiavanie noriem nariadenia.

Naši odborníci v oblasti ochrany osobných údajov poskytujú nasledujúce služby:

  • poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov;
  • príprava právnych stanovísk a audit súčasného stavu dodržiavania požiadaviek GDPR v spoločnosti;
  • vývoj dokumentov na spracovanie a ochranu osobných údajov, ako aj zosúladenie existujúcich dokumentov s novými požiadavkami GDPR;
  • konzultácie týkajúce sa obzvlášť citlivých osobných údajov (lekárske tajomstvá, biometrické údaje atď.).