Migračné právo

Kancelárie medzinárodnej advokátskej kancelárie Officium na Slovensku, v Poľsku a na Ukrajine poskytujú komplexnú podporu v otázkach migračného práva vrátane:

  • poradenstvo pri výbere optimálneho migračného programu (v závislosti od účelu migrácie, druhu profesionálnej činnosti, rodinného stavu, finančnej situácie atď.);
  • poskytovanie právnej podpory a podpory vo všetkých fázach migračného procesu (prechodný /trvalý pobyt, občianstvo);
  • poradenstvo a právna podpora v procese zmeny migračného statusu (prechodný / trvalý pobyt, občianstvo);
  • získanie pracovných povolení a štúdium pre zahraničných občanov;
  • poradenstvo v oblasti práv a povinností občanov žijúcich v zahraničí a pri ukončení občianstva.