Grant na registráciu ochrannej známky v EÚ

Advokátska kancelária Officium pomohla v minulom roku mnohým svojim klientom získať granty na registráciu ich ochranných známok a vzorov podľa procedúry Europen TM. Európska Únia naďalej podporuje malé a stredné podniky registrované v krajinách EÚ. Granty sú od dnešného dňa opäť dostupné. Váš MSP môže požiadať o: Náhradu 75 % poplatkov za prihlášku ochrannej známky […]

Our website uses cookies, but only the most necessary ones. Have a good time.