Medicínske, farmaceutické a biologické etické právo

Naša kancelária poskytuje právnu podporu v procese vytvárania a rozvoja podnikania v oblasti medicíny, a tiež v oblasti ochrany práv kliník a lekárov.

Praktické služby zahŕňajú:

  • poradenstvo v oblasti registrácie a licencovania zdravotníckych zariadení; výstavby a
    rekonštrukcii nehnuteľností; reštrukturalizácii a reorganizácii podnikania; nákupu a dovozu medicínskeho zariadenia;
  • podpora v otázkach dokumentácie a získavanie povolení pre zdroje ionizujúceho žiarenia;
  • príprava a skúmanie zmlúv o poskytovaní zdravotníckych služieb;
  • riešenie konfliktov spojených s lekárskymi chybami;
  • zastúpenie v súdnych sporoch;
  • poradenstvo v oblasti registrácii liekov, zdravotníckych výrobkov, doplnkov stravy.

Officium tiež poskytuje podporu pre výskumné a inovačné projekty v oblasti biotechnológií.