Medzinárodné daňové plánovanie

Optimalizácia systému zdanenia je jedným z najdôležitejších nástrojov riadenia biznisom schopným ukázať maximálne výsledky v strednodobej a dlhodobej perspektíve. K legálnemu zníženiu daňového zaťaženia prispieva uplatnenie medzinárodného daňového plánovania. Špecialisti majú obrovské skúsenosti vo vypracovaní korporatívnych systémov za účasti európskych spoločností, najmä pri využití výhod daňových režimov európskych štátov, predovšetkým Slovenskej republiky.

Naše služby zahŕňajú poradenstvo v oblasti voľby optimálneho systému zdanenia pri začatí podnikania alebo jeho zmeny počas bežného podnikania; sprevádzanie reštrukturalizácie, vrátane registrácie spoločností v EÚ; pomoc pri vytvorení systému účtovníctva a daňového systému v súlade s požiadavkami právnych predpisov a vyrovnaním daňových rizík; kontrola za včasnou prípravou a podávaním daňových priznaní a získanie predpisov daňových orgánov ohľadne konkrétnych právnych úkonov / daňového postavenia zákazníckych spoločností a ďalších sporných otázok (tax ruling).