Daňové právo a medzinárodné daňové plánovanie

Bez ohľadu na to, či robíte prvé kroky na ceste svojho podnikania, alebo už zo svojich aktivít získavate stabilný príjem, je otázka daňového plánovania, výberu najlepších príležitostí a nástrojov pre efektívne podnikanie veľmi dôležitá.

Aby sme zaistili, že dane neprimerane nezaťažia vašu firmu ani vás osobne, a zároveň budú z pohľadu zákona platené tak bezchybne, aby v budúcnosti neboli žiadne problémy s daňovými úradmi, naši špecialisti pomôžu vám v týchto otázkach.

Špecialisti našej kancelárii majú rozsiahle skúsenosti v oblasti daňového plánovania vrátane transferového oceňovania.

Pomáhame pri rozvoji korporátnych štruktúr za účasti európskych spoločností a spoločností z iných jurisdikcií, aby sme mohli využiť výhody daňových režimov európskych a iných krajín pre veľkoobchodné a online obchodné spoločnosti, IT spoločnosti, výrobné spoločnosti, spoločnosti špecializujúce sa na poskytovanie služieb.

S rozsiahlymi skúsenosťami v komunikácii s daňovými a colnými orgánmi, v spolupráci s audítormi, účtovníkmi a daňovými poradcami z rôznych krajín poskytujeme v rámci tejto praxe okrem vyššie uvedených typov služieb aj nasledujúce:

  • získavanie príkazov od daňových úradov týkajúcich sa konkrétnych transakcií;
  • zastupovanie záujmov klienta v prípade sporov s daňovými úradmi;
  • kontrola nad otázkami aktuálnosti a úplnosti daňového vykazovania činností spoločností;
  • podpora v procese daňových kontrol.