JUDr. Liudmila Surma

/ Senior Partner / Advokátka /

JUDr. Liudmila Surma
Senior Partner
Advokátka
Medzinárodná advokátka Slovenskej republiky a Poľskej republiky
Medzinárodná mediátorka v Nemecku (Horné Bavorsko), Poľsku, Bielorusku, na Ukrajine

JUDr. Liudmila Surma má bohaté skúsenosti ako právnička, mediátorka a učiteľka v oblasti práva a mediácie. Ako právnička aktívne pracuje v oblasti obchodného a migračného práva, ako mediátorka sa zaoberá mimosúdnym riešením hospodárskych, rodinných a cezhraničných sporov.

Neustále si zvyšuje svoju kvalifikáciu ako právnička aj ako mediátorka.

JUDr. Liudmila Surma sa venuje tiež vedeckej činnosti v oblasti mediácii, vzdelávania a obchodného práva. Je autorkou viac ako 30 vedeckých článkov, spoluautorkou monografie.

Okrem svojich profesionálnych aktivít sa JUDr. Liudmila Surma venuje poézii a je poetkou. V roku 2019 vydala svoju knihu básní „Milovať znamená žiť…“.

Vzdelanie:
Bieloruská štátna univerzita, Právnická fakulta (Minsk, Bielorusko), magister práva, 2006.
Štátna Univerzita Komenského, Právnická fakulta (Bratislava, Slovensko), magister práva, 2016.
Štátna univerzita Komenského, Právnická fakulta (Bratislava, Slovensko), doktor práv, 2017.
Inštitút pre rekvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie sudcov, prokurátorov, súdov a justičných inštitúcií Bieloruskej štátnej univerzity (Minsk, Bielorusko), osvedčenie o zvýšení kvalifikácie mediátora, 2021.

Jazyky: slovenský, poľský, nemecký, ruský, bieloruský, ukrajinský.

L@officium.law