JUDr. Liudmila Surma

/ Senior Partner / Advokátka /

JUDr. Liudmila Surma
Senior Partner
Advokátka
Medzinárodná advokátka Slovenskej republiky a Poľskej republiky
Medzinárodná mediátorka v Nemecku (Mníchov a Horné Bavorsko), Poľsku, Bielorusku, na Ukrajine

JUDr. Liudmila Surma má bohaté skúsenosti ako právnička, mediátorka a učiteľka v oblasti práva a mediácie. Ako právnička aktívne pracuje v oblasti obchodného a migračného práva, ako mediátorka sa zaoberá mimosúdnym riešením hospodárskych, rodinných a cezhraničných sporov.

Neustále si zvyšuje svoju kvalifikáciu ako právnička aj ako mediátorka.

JUDr. Liudmila Surma sa venuje tiež vedeckej činnosti v oblasti mediácii, vzdelávania a obchodného práva. Je autorkou viac ako 30 vedeckých článkov, spoluautorkou monografie.

Okrem svojich profesionálnych aktivít sa JUDr. Liudmila Surma venuje poézii a je poetkou. V roku 2019 vydala svoju knihu básní „Milovať znamená žiť…“.

Vzdelanie:
Bieloruská štátna univerzita, Právnická fakulta (Minsk, Bielorusko), magister práva, 2006.
IHK Akademie (Mníchov a Horné Bavorsko, Nemecko), 2016.
Štátna Univerzita Komenského, Právnická fakulta (Bratislava, Slovensko), magister práva, 2016.
Štátna univerzita Komenského, Právnická fakulta (Bratislava, Slovensko), doktor práv, 2017.
Śląski Centrum Arbitrażu i Mediacji (Katovice, Poľsko), 2020.
Inštitút pre rekvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie sudcov, prokurátorov, súdov a justičných inštitúcií Bieloruskej štátnej univerzity (Minsk, Bielorusko), osvedčenie o zvýšení kvalifikácie mediátora, 2021.

Jazyky: slovenský, poľský, nemecký, ruský, bieloruský, ukrajinský.

L@officium.law