Prawo własności intelektualnej (IP)

Nasza firma świadczy klientom następujące usługi w tej branży:

 1. Rejestracja obiektów prawa własności intelektualnej: znaków towarowych i praw autorskich.

Sposoby rejestracji znaków towarowych:

 • rejestracja krajowa – podlega prawu danego kraju;
 • rejestracja regionalna – działa na terytorium kilku krajów jednocześnie, na przykład: Unii Europejskiej (European Union Trademark); Benelux (Benelux Trademark); Afrykańskiego regionalnego stowarzyszenia własności intelektualnej (ARIPO Trademark); Afrykańskiej organizacji własności intelektualnej (OAPI Trademark);
 • rejestracja międzynarodowa – procedura Madrycka. Realizuje się przez odwołanie do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
 1. Patent na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe.
 1. Ochrona praw własności intelektualnej w procesach sądowych, sądach, urzędach państwowych.
 1. Udzielanie porad w zakresie prawa własności intelektualnej, opracowywanie strategii, przygotowywanie umów dotyczących tworzenia i ochrony obiektów prawa własności intelektualnej.
 1. Ochrona praw nazw domen:
 • obsługa transakcji kupna i sprzedaży nazw domen;
 • pomoc w rejestracji nazw domen;
 • spory domenowe.