Prawo podatkowe i międzynarodowe planowanie podatkowe

Niezależnie od tego czy robisz pierwsze kroki na drodze swojej firmy, czy już masz stały dochód ze swojej działalności, kwestia planowania podatkowego, wyboru optymalnych możliwości i narzędzi do skutecznego prowadzenia działalności jest bardzo ważna.

Aby podatki nie obciążały nadmiernie twojej firmy ani Ciebie osobiście, a jednocześnie były wypłacane tak bezbłędnie z punktu widzenia prawa, aby w przyszłości nie było problemów z organami podatkowymi, pracują specjaliści z naszej praktyki Prawo podatkowe i międzynarodowe, planowanie podatkowe.

Specjaliści naszej kancelarii mają ogromne doświadczenie w zakresie planowania podatkowego, w tym cen transferowych.

Pomagamy w opracowywaniu struktur korporacyjnych z udziałem spółek europejskich i spółek innych jurysdykcji w celu używania przewagi reżymów podatkowych, europejskich reżymów podatkowych i innych krajów dla spółek handlowych, IT spółek, spółek, świadczących usługi.

Mając duże doświadczenie w komunikacji z urzędami skarbowymi i celnymi, współpracując z audytorami, księgowymi i doradcami podatkowymi różnych krajów, udzielamy w ramach tej praktyki:

  • uzyskanie nakazów organów podatkowych dotyczących konkretnych transakcji / statusu podatkowego spółki oraz innych kwestii spornych (tax ruling);
  • reprezentowanie interesów klienta w przypadku sporów z organami podatkowymi;
  • kontrola spraw terminowości i kompletności sprawozdań podatkowych z działalności spółek;
  • wsparcie w procesie kontroli podatkowych.

Opracujemy plany działania, zapewnimy pomoc w ich wdrożeniu, udzielimy pomoc w prawidłowym prowadzeniu działalności operacyjnej firmy klientów.