Kapitálové trhy

Právna prax Officium súvisiaca s kapitálovými trhmi je jednou z profilových v našej praxi. Majúc pobočku v Slovenskej republike poskytujeme podporu vstupu firiem na bratislavskú burzu cenných papierov. BSSE majúca licenciu Európskej organizácie pre cenné papiere ma vysoké pozície medzi regionálnych európskych búrz a používa sa predovšetkým pre investovanie obchodníkmi Európskej únie.

Pre ukrajinské spoločnosti starajúcich sa o priehľadnosť vlastníckej štruktúry a odhaľovanie príjemcov a záujemcov o získanie investícií, najmä pre výkon činnosti na území EÚ listing na tejto burze ponúka veľa nových možností. A pre investorov BSSE je to spoľahlivé európske priestranstvo pre obchodovanie s akciami a derivátmi.