Lekárnictvo

Officium poskytuje právnu podporu pri založení a rozvoji zdravotníckeho podnikania, rovnako ako poskytuje služby v oblasti ochrany práv nemocníc a lekárov.

Naše služby zahŕňajú poradenstvo vo veciach registrácie a licencovania zdravotníckych zariadení, nájmu, výstavby a rekonštrukcie nehnuteľností, reštrukturalizácie a reorganizácie biznisu, nadobudnutia zariadení v zahraničí, sprevádzanie vystavenia dokladov a získania oprávnení na zdroje ionizujúceho žiarenia, vypracovanie miestnych dokladov, prípravu a expertízu zmlúv o poskytovaní platených zdravotných služieb, rovnako ako foriem informovaného súhlasu a ďalších dokladov, riešenie konfliktov súvisiacich s lekárskymi chybami, zastupovanie v súdnych konaniach s kontrahentmi a pacientmi.