Medzinárodné investície

V rámci právnej podpory investičných projektov Officium zastupuje zahraničné spoločnosti, ktoré realizujú investičné projekty na Ukrajine, a ukrajinské spoločnosti vykonávajúce investovanie v zahraničí (v Slovenskej republike a ostatných štátoch EÚ).

Naši odborníci poskytujú poradenstvo týkajúce sa investičného prostredia na Ukrajine a v krajinách EÚ, investičných nápadov v rôznych oblastiach ekonomiky, uskutočnenia právneho due diligence; sprevádzajú získanie priamych zahraničných investícií, vrátane prípravy investičných dohôd a potrebnej firemnej dokumentácie, poskytujú právnu pomoc vo veciach ochrany investícií.

Právna podpora rizikových projektov zahŕňa poradenstvo vo veciach týkajúcich sa vzniku:

  • štruktúry nového biznisu, vrátane štruktúrovania majetku a používania cudzích jurisdikcií;
  • prípravu korporatívnych zmlúv a akcionárskych dohôd;
  • poradenstvo vo veciach výplaty dividend;
  • ochranu záujmov majiteľov a investorov na súdoch a arbitrážach, poradenstvo v iných právnych veciach startupov.