Advokátska kancelária Officium

Advokátska kancelária Officium s pobočkami v Kyjeve a Bratislave je založená odborníkmi so značnými skúsenosťami v oblasti podpory komplikovaných cezhraničných projektov a poskytovania právnej pomoci pri vedení podnikania na Ukrajine a v Európskej únii.

Spoločnosť je zameraná na poskytovanie klientom nielen právneho poradenstva, ale aj komplexného obchodného riešenia v kľúčových oblastiach našej špecializácie, ktorými sú lekárstvo a lekárnictvo, informačné technológie, medzinárodný obchod, získanie investícií, IPO, ICO, presídlenie biznisu a vstúp na nové trhy.
Advokáti Officium majú rozsiahle skúsenosti v oblasti komplexného právneho zastupovania majetných klientov a ich rodín, vrátane služieb v oblasti rodinného, dedičského a migračného práva, riadenia kapitálom, medzinárodného štruktúrovania a daňového plánovania.

Medzi našich klientov patria veľké národné a medzinárodné spoločnosti, stredné a malé obchodné spoločnosti startupy hľadajúce možnosti rozvoja vlastného biznisu.
Vysoko kvalifikovaný tím Officium striktne dodržiava najlepšie európske štandardy poskytovania právnych služieb prísne starajúc sa o ochranu dôvernosti a má vysokú reputáciu dôveryhodného poradcu v oblasti poskytovania individuálnych a inovatívnych riešení najkomplikovanejších právnych otázok, s ktorými sa stretávajú naši klienti.