IT-trh

IT trh demonštruje presvedčivý rast. Nové trhové podmienky vyžadujú, aby IT firmy ohodnotili a preskúmali vlastnú stratégiu, výrobky a rozhodnutia, rovnako ako vypracovali nové modely riadenia, ktoré zahŕňajú zmeny organizačnej štruktúry a podnikových procesov.

Officium má rozsiahle skúsenosti v oblasti právnej podpory projektov v oblasti IT technológií, poskytujeme pomoc našim IT klientom (produktovým a outsourcingovým spoločnostiam, internetovým projektom, startupom, rovnako ako podnikateľom a investorom) pri založení a rozvíjaní vlastného biznisu na Ukrajine s využitím všetkých možností exteritoriality európskych jurisdikcií. Naše služby zahŕňajú široké spektrum otázok týkajúcich sa založenia IT startupov, získania investícií, poradenstva v oblasti M&A záležitostí, premiestnenia biznisu a pracovníkov, právnej podpory priebežnej činnosti IT firiem.
Zabezpečujeme komplexnú podporu investičných projektov, vrátane projektov rizikového financovania IT firiem a cez crowdfunding.
V rámci služieb štruktúrovania biznisu naši právnici poskytujú poradenstvo tykajúce sa voľby jurisdikcie pre umiestnenie vlastníckej štruktúry a operačných firiem, informujú o možnostiach umiestnenia projektu v osobitných ekonomických a technicko-zavádzacích zónach, priemyselných parkoch a biznisových klastroch, vypracovávajú schémy zmluvných štruktúr v rámci skupiny a s kontrahentmi, pripravia akcionárske dohody a korporatívne zmluvy. Pri sprevádzaní vstupu ukrajinských IT firiem na zahraničný trh podporujeme registráciu zahraničných spoločností a ich organizačných zložiek a podpis zmlúv so zahraničnými zákazníkmi a partnermi.
Právna podpora IT biznisu na Ukrajine zahŕňa vypracovanie všetkých typov zmlúv nevyhnutných pre plnohodnotnú prácu (zmluvy o obchodnom zastúpení, vrátane zmlúv so zahraničnými kontrahentmi, zmluvy o dielo, licenčné zmluvy, dohody o distribúcii, dohody o IT outsourcingu), poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva, daňového a pracovného práva, rovnako ako zastupovanie IT firiem v sporoch so štátnymi orgánmi a kontrahentmi. Klienti nás splnomocňujú na komplexné riadenie ich vlastnými IT projektmi.

S ohľadom na svetové tendencie Officium rozvíja podporu projektov pri využití kryptomien, blockchainových technológií, vrátane initial coin offering (ICO) tokenov blockchainových platforiem.