Medzinárodné právo a právo EÚ

Globalizácia svetovej ekonomiky priviedla k tomu, že obchodné vzťahy so spoločnosťami z iných štátov sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej činnosti nielen veľkých spoločností, ale aj stredných, malých a dokonca aj mikrospoločností.

Medzinárodný tím Officium poskytuje služby v rôznych oblastiach medzinárodného práva verejného a medzinárodného práva súkromného, ako aj práva EÚ, vrátane služieb medzinárodného štruktúrovania biznisu a daňového plánovania, komplexnej podpory cezhraničných projektov.

Do zoznamu našich služieb sú zahrnuté:

  • registrácia spoločností a štruktúrovanie holdingových spoločností;
  • otvorenie bankových účtov v európskych bankách;
  • daňové štruktúrovanie;
  • právna pomoc pri uzatváraní zmlúv a iných dohôd so zahraničnými partnermi;
  • štruktúrovanie právnych úkonov európskych spoločností s použitím práva EÚ;
  • školenie a právna podpora investičných projektov;
  • nadobudnutie nehnuteľností na území EÚ;
  • právne zastupovanie v súdnych a arbitrážnych sporoch, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí na území EÚ;
  • poskytovanie iných služieb na vyriešenie otázok súvisiacich s medzinárodným právom súkromným.