Globalizácia svetovej ekonomiky priviedla k tomu, že obchodné vzťahy so spoločnosťami z iných štátov sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej činnosti nielen veľkých spoločností, ale aj stredných, malých a dokonca aj mikrospoločností.

Medzinárodný tím Officium poskytuje služby v rôznych oblastiach medzinárodného práva verejného a medzinárodného práva súkromného, ako aj práva EÚ, vrátane služieb medzinárodného štruktúrovania biznisu a daňového plánovania, komplexnej podpory cezhraničných projektov. Do zoznamu našich služieb sú zahrnuté: registrácia spoločností a štruktúrovanie holdingových spoločností; otvorenie bankových účtov v európskych bankách; daňové štruktúrovanie; právna pomoc pri uzatváraní zmlúv a iných dohôd so zahraničnými partnermi; štruktúrovanie právnych úkonov európskych spoločností s použitím práva EÚ; školenie a právna podpora investičných projektov; nadobudnutie nehnuteľností na území EÚ; právne zastupovanie v súdnych a arbitrážnych sporoch, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí na území EÚ; poskytovanie iných služieb na vyriešenie otázok súvisiacich s medzinárodným právom súkromným.