Medzinárodný obchod

Medzinárodný tím officium poskytuje komplexnú právnu podporu vo veciach:

  • sprevádzania zahraničnoekonomickej činnosti;
  • medzinárodného investovania;
  • obchodu s tovarmi, prácami a službami; ochrany záujmov klientov na colných úradoch, na úradoch devízovej kontroly a na súdoch.

Naše služby zahŕňajú:

  • poradenstvo podľa právnych predpisov a pravidiel WTO;
  • príprava zahraničných obchodných zmlúv;
  • poradenstvo vo veciach colného odbavenia dovozných/vývozných tovarov;
  • poradenstvo vo veciach voľby optimálnych colných režimov;
  • poradenstvo vo veciach certifikácie tovarov, poskytovania licencií a stanovenia kvót exportu/importu;
  • transferovej tvorby cien;
  • organizácie obchodu s Európskymi spoločnosťami.