Medzinárodný tím officium poskytuje komplexnú právnu podporu vo veciach sprevádzania zahraničnoekonomickej činnosti; medzinárodného investovania; obchodu s tovarmi, prácami a službami; ochrany záujmov klientov na colných úradoch, na úradoch devízovej kontroly a na súdoch. Naše služby zahŕňajú: poradenstvo podľa právnych predpisov a pravidiel WTO; príprava zahraničných obchodných zmlúv; poradenstvo vo veciach colného odbavenia dovozných/vývozných tovarov; poradenstvo vo veciach voľby optimálnych colných režimov; poradenstvo vo veciach certifikácie tovarov, poskytovania licencií a stanovenia kvót exportu/importu; transferovej tvorby cien; organizácie obchodu s Európskymi spoločnosťami.