KONSTANTIN BUIALO

Senior partner, medzinárodný advokát Slovenskej republiky

k@officium.law
+380 94 853 62 30

Hlavné odborné zameranie:
Právna podpora IT, krypto-mien a ICO. Právo EÚ. Zdravotné právo

Právna prax: 18 rokov
KONSTANTIN BUIALO – medzinárodný advokát Slovenskej republiky, člen Asociácie právnikov Ukrajiny. 13 rokov pracoval v štátnej správe (Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny a štátna služba liečivých prostriedkov, Štátna zdravotno-epidemiologická služba Ukrajiny), má 13-ročnú prax v oblasti medzinárodných vzťahov. Jeho prax zahŕňa nie len poskytovanie právnej pomoci ukrajinským spoločnostiam vstupujúcim na medzinárodné trhy, ale aj poskytovanie poradenstva v oblasti medzinárodného práva súkromného a medzinárodného práva verejného, zdravotného práva a zdravotnej starostlivosti a v oblasti vzťahov s kontrolnými a povoľovacími orgánmi pôsobiacim na Ukrajine medzinárodným spoločnostiam.

Vzdelanie:
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadima Getmana, fakulta ekonomického plánovania, 1999
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadima Getmana, právnická fakulta, 2011
Národná farmaceutická univerzita, 2011

Jazyky: ukrajinský, ruský, slovenský, anglický