KONSTANTIN BUIALO

Senior partner, medzinárodný advokát Slovenskej republiky

K@officium.law
+380 50 331 12 61

Hlavné odborné zameranie:
Právna podpora IT, kryptomeny a ICO. Medzinárodne právo a právo EÚ. Zdravotné právo

Právna prax: 18 rokov

KONSTANTIN BUIALO – medzinárodný advokát Slovenskej republiky, člen Asociácie právnikov Ukrajiny. 13 rokov pracoval v štátnej správe (Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny a Štátna služba liečivých prostriedkov, Štátna zdravotno-epidemiologická služba Ukrajiny), má 13-ročnú prax v oblasti medzinárodných vzťahov. Jeho prax zahŕňa nie len poskytovanie právnej pomoci ukrajinským spoločnostiam vstupujúcim na medzinárodné trhy, ale aj poskytovanie poradenstva v oblasti medzinárodného práva súkromného a medzinárodného práva verejného, zdravotného práva a zdravotnej starostlivosti a v oblasti vzťahov s kontrolnými a povoľovacími orgánmi pôsobiacim na Ukrajine medzinárodným spoločnostiam.

Vzdelanie:
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadima Getmana, fakulta ekonomického plánovania, 1999
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadima Getmana, právnická fakulta, 2011
Národná farmaceutická univerzita, 2011
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovensko, 2017

Jazyky: ukrajinský, ruský, slovenský, anglický