KONSTANTIN BUIALO


Senior partner, medzinárodný
advokát Slovenskej republiky

Právna podpora IT, kryptolátu a ICO. Právo EÚ. Zdravotné právo

k@officium.law
+380 94 853 62 30

JUDr. LIUDMILA SURMA


Senior partner

Obchodné, migračné právo Slovenskej republiky, právo EÚ.

k@officium.law
+421 944 993 083

KATARÍNA SERDYUK


Partner, advokát


Rodinné právo, súdna prax

ks@officium.law
+380 67 795 90 67