KONSTANTIN BUIALO

Partner, Medzinárodný advokát 

Hlavné odborné zameranie:
Právna podpora IT, kryptomeny a ICO. Medzinárodne právo a právo EÚ. Zdravotné právo

K@officium.law
+380 50 331 12 61

JUDr. LIUDMILA SURMA

Partner, Medzinárodný advokát, Medzinárodný mediátor

Hlavné odborné zameranie:
Obchodné, migračné, správne, bankové Slovenskej republiky, medzinárodné právo a právo EÚ

L@officium.law
+421 944 993 083