JUDr. LIUDMILA SURMA

Senior partner

l@officium.law
+421 944 993-083

Hlavné odborné zameranie:
Obchodné, migračné, bankové, rodinné právo Slovenskej republiky, medzinárodné právo a právo EÚ

Právna prax: 13 rokov
LIUDMILA SURMA – riaditeľ Officium v Bratislave (Slovensko).
Hlavné odborné zamerania sú obchodné, občianske, migračné, bankové, rodinné právo Slovenska, čo napomáha účinnému zastupovaniu ukrajinských spoločností v tejto krajine – od založenia biznisu do vstupu na Bratislavskú burzu cenných papierov (BSSE).
Tiež vykonáva vedeckú činnosť v oblasti občianskeho a obchodného práva.

Vzdelanie:
Bieloruská štátna univerzita, právnická fakulta, Minsk, Bielorusko, 2006
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovensko, 2016
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovensko, 2017, rigórozne konanie

Jazyky: ruský, slovenský, poľsky, bieloruský, nemecký, anglický