KONSTANTIN BUIALO

Senior partner, advokát, medzinárodný advokát v Slovenskej republike a Poľskej republike, mediátor Bavorskej obchodnej a priemyselnej komory

Obchodné právo a М&А. Daňové právo a medzinárodné daňové plánovanie. Zákon v oblasti nehnuteľností a stavebníctva. Zákon v oblasti IT. Sprostredkovanie. Práva duševného vlastníctva (IP). Ochrana osobných údajov GDPR. Zákon o lekárskej, farmaceutickej a biologickej etike

K@officium.law

+421 944 993 083

+48 725 062 659

+380 66 031 92 87

JUDr. LIUDMILA SURMA

Partner, Medzinárodný advokát, Medzinárodný mediátor

Hlavné odborné zameranie:
Obchodné, migračné, správne, bankové Slovenskej republiky, medzinárodné právo a právo EÚ

L@officium.law

+380 66 031 92 87

+421 944 993 083

+48 725 062 659