e-Residency

E-rezidenti môžu

Otvoriť spoločnosť online

 • Otvoríte spoločnosť online z akejkoľvek časti sveta
 • Získajte prístup k biznis-bankingu a dodávateľom finančných služieb, napríklad, PayPal
 • Buďte plnoprávnym majiteľom svojej spoločnosti. Konateľ nie je potrebný.

Riadiť spoločnosťou vo vzdialenosti

 • Podpisujte dokumenty a kontrolujte ich hodnovernosť kde koľvek
 • Bezpečné šifrujte a odosielajte dokumenty bez skenovania a zasielania prostredníctvom pošty
 • Deklarujte dane online

Byť nezávistlivým od svojho sídla

 • Zaoberajte sa svojou podnikateľskou činnosťou počas cestovania online
 • Po presťahovaní do zahraničia nemusíte si otvárať spoločnosť opätovné
 • Venujte sa svojej obľúbenej činnosti namiesto spracovaniu dokumentov

Ako podať žiadosť na e-Residency

 1. Dajte do hromady dokumenty na podanie

  Povinné dokumenty na podanie:

  • Kópia pasu, vydaného miestnym úradom
  • Digitálne foto, ako je na pas
  • Motivačný list
  • Karta Visa alebo MasterCard
 2. Podajte žiadosť prostredníctvom chránenej online-ankety

  Podajte žiadosť prostredníctvom chránenej online-ankety

  • Podajte žiadosť
  • Zaplatíte štátny poplatok vo výške 100 euro prostredníctvom karty Visa alebo MasterCard
  • Dostaňte email s potvrdením kladného podania
 3. Počkajte na spracovanie žiadosti

  Počkajte na spracovanie žiadosti

  • Lehota na spracovanie žiadosti je 30 dní
  • Po podaní Vašej žiadosti, aby zabezpečiť bezpečnosť e-Residency, oddelenie polícii a pohraničnej ochrany Estónska skontroluje Vaši biometrické údaje
  • Počas skontrolovania biometrických údajov oddelenie polícii a pohraničnej ochrany Estónska môže požiadať o dodatočnú informáciu
 4. Získajte potvrdenie súhlasu na Vašu žiadosť

  Získajte potvrdenie súhlasu na Vašu žiadosť

  • Po ukončení skontrolovania biometrických údajov Vám na email bude odoslaná informácia o vybavení Vašej žiadosti
  • Keď Vám bude udelene e-Residency, Vás výzvu na doručenie digitálnej ID-karty v zvolenom Vami meste
 5. Získajte digitálnu ID-kartu v zvolenom Vami meste

  Získajte digitálnu ID-kartu v zvolenom Vami meste

  • Doneste ten istý identifikačný dokument, údaje ktorého Vy ste zadali v online-ankete
  • Zastavte sa na konzuláte alebo polícii na otlačky prstov
  • Získajte komplet e-Residency, ktorý obsahuje digitálnu ID-kartu a kard-rider

Pozor:

Vy musíte získať ID-kartu na ambasáde alebo konzuláte Estónska, alebo na území Estónska. Keď vo Vašej krajine nie je mesto na doručenie karty Vy môžete sa dohodnúť o jej doručení v inej krajine. Dodatočnú informáciu môžete si pozrieť tú:

Otázky a odpovede

 

Podať žiadosť na e-Residency

Podať žiadosť

E-rezidenti získajú digitálnu ID-kartu, čo dáva nasledujúce prednosti:

 • Digitálna identifikácia, vydaná miestnym úradom
 • Bezpečný prístup k elektronickým servisom
 • Podpísanie dokumentov elektronickým podpisom a digitálna autentifikácia

Digitálna ID-karta a elektronické služby, urobené na základe inovačných technologických riešení, čo obsahuje 2048-bitové šifrovanie otvoreným kľúčom. Digitálna ID-karta obsahuje mikročip s dvoma certifikátmi bezpečnosti: PIN1 pre autentifikáciu a PIN2 pre elektronické podpisy.
Digitálna ID-karta nie je fyzickou identifikáciou alebo cestovným dokladom a neobsahuje foto.

Začnite používať digitálnu ID-kartu

Komplet e-Residency obsahuje všetko, čo Vám potrebne pre vykonávanie činnosti online ako e-rezidenta, síce ID-kartu a card-rider.

Skontrolujte, že Vaša ID-karta je aktivovaná

Pre skontrolovanie zadajte číslo pamäťovej karty tu

Inštalujte software pre digitálnu ID-kartu

stiahnuť tu

Vložte digitálnu ID-kartu do card-rideru

Teraz Vy môžete používať svoju digitálnu ID-kartu pre otvorenie spoločnosti online a používanie dostupných elektronických servisov.